Stomatologia / Implantologia
Utraciłeś ząb i co dalej?

Najczęściej wykonywanym zabiegiem jest tzw. implantacja późna, która ma miejsce po upływie wielu miesięcy lub nawet lat po utracie zęba. W wypadku zachowania odpowiedniego podłoża kostnego możliwa jest implantacja bez dodatkowych zabiegów okołowszczepowych (odbudowa kości i tkanek miękkich). W sytuacjach znacznego ubytku kostnego (ponad 40% przypadków) konieczna jest regeneracja kości.

Pacjent zgłaszający się do implantacji po upływie 2-3 miesięcy (wczesna implantacja) po utracie zęba może liczyć na wykonanie zabiegu bez dodatkowych procedur chirurgicznych, ze względu na krótki okres, który upłyną od momentu jego usunięcia. Wyjątkiem są sytuacje urazowe, pozapalne etc.

Obecnie bardzo często wykonywanym zabiegiem (jeżeli nie istnieją przeciwwskazania) jest implantacja natychmiastowa polegająca na równoczesnym usunięciu zęba lub zębów i zastąpieniu ich implantami o odpowiedniej średnicy i długości. Jest ona szczególnie zalecana w strefie estetycznej. Zbyt długie przebywanie w jamie ustnej zęba, który nie rokuje przeżyciem może skutkować nadmierną utratą tkanki kostnej i pogarszać warunki przedimplantacyjne.

Po wykonanym zabiegu każdy pacjent pozostaje w kontakcie z chirurgiem implantologiem, otrzymuje odpowiednie zalecenia pozabiegowe.

Usunięcie szwów po implantacji odbywa się między 7 a 14 dniem po zabiegu i jest całkowicie bezbolesne.

copyright © 2015 www.interdental.radom.pl

ul. Kościuszki 6E, 26-600 Radom

projekt i wykonanie: www.zaginionestudio.pl