Stomatologia / Implantologia
GDY BRAKUJE KOŚCI....

W trudnych przypadkach klinicznych, gdy istnieje niewystarczająca ilość lub jakość kości stosujemy dodatkowe procedury chirurgiczne, które rozbudowują utracona tkankę kostną zanikającą po utracie zęba, użytkowaniu protez osiadających, zapaleniu przyzębia, urazach mechanicznych etc.

W naszej klinice stosujemy dodatkowe zabiegi chirurgiczne, które poprzedzają implantację lub jej towarzyszą. Należą do nich:

 • sterowana regeneracja kości (GBR- Guided Bone Regeneration)

  W przypadku niedostatecznej ilości i jakości kości w miejscu imlantacji pomocnym staje się zabieg sterowanej regeneracji kości. Technika zabiegu polega na zastosowanie materiału kościozastępczego, który stanowi „rusztowanie” dla wytworzenia kości własnej Pacjenta.

  W rekonstruowanej okolicy umieszcza się materiał kościozastępczy i pokrywa go specjalną błoną zaporową – membraną. Stanowi ona fizyczną barierę przed wrastaniem tkanki łącznej do nowo utworzonej kości. Po kilku miesiącach, na skutek działania procesów regeneracyjnych i remodelujących, materiał ulega przebudowie na pełnowartościową, własną tkankę kostną pacjenta, w którą bez obaw można wprowadzić implanty stomatologiczne.

 • podnoszenia dna zatoki szczękowej (sinus lift) metodą zamkniętą i otwartą

  Podnoszenie dna zatoki szczękowej jest zabiegiem stosunkowo często wykonywanym u Pacjentów u których doszło do usunięcia zębów trzonowych i przedtrzonowych w szczęce. W związku z tym kość która byłą „podtrzymywana” przez korzenie tych zębów uległa zanikowi w procesie gojenia, a z drugiej strony doszło do naturalnego procesu fizjologicznego czyli do powiększenia powietrzności zatoki szczękowej (pneumatyzacji). Jest to naturalny proces polegający na zwiększeniu objętości powietrznej przestrzeni wewnątrz kości szczęk. Z drugiej strony przestrzeń wewnątrz zatoki szczękowej występuje u każdego z nas i pełni rolę rezonatora mowy. Problem pojawia się wtedy gdy dochodzi do znacznego zaniku kości wyrostka zębodołowego i niemożliwa jest implantacja bez odbudowy kości. Są różne metody wykonywania tego zabiegu (metoda zamknięta, metoda otwarta). Doświadczony chirurg implantolog na podstawie badania jamy ustnej i badań radiologicznych podejmuje decyzję o wyborze odpowiedniej techniki zabiegu, o czym informuje Pacjenta.

  Na całym świecie ocenia się iż, około 40% implantacji w odcinkach bocznych w szczęce odbywa się z przeprowadzeniem zabiegu podnoszenia dna zatoki szczękowej, który jest niezbędny do stworzenia wystarczającej ilości tkanki kostnej potrzebnej do implantacji. Podnoszenie dna zatoki szczękowej metodą otwartą polega na chirurgicznym otwarciu zatoki szczękowej i umieszczeniu w niej materiału kościozastępczego, jak również kości własnej pacjenta. Dzięki tej metodzie możliwa jest znaczna odbudowa bazy kostnej.

  Zamknięte podnoszenie zatoki szczękowej jest zabiegiem polegającym na zwiększeniu niezbędnej objętości kości w zakresie pionowym, któremu towarzyszy zabieg równoczasowej implantacji. W trakcie tego zabiegu możliwe jest poszerzenie wyrostka zębodołowego i zagęszczenie kości.

 • rozszerzenie wyrostka zębodołowego (bone spreading technique)

  Jest zabiegiem często łączonym z zabiegiem rozszczepienia kości (technika łączona). Rozszerzenie kości wyrostka zębodołowego przy zaawansowanej jego resorpcji (brak zawiązków zębowych, urazy, utrata zębów, etc.) odbywa się poprzez nawiercanie kości w strefach atroficznych (zanikowych) z użyciem specjalnych śrub. Wyrostek zębodołowy który dzięki swojej sprężystości i zastosowanej techniki (śruby o odpowiedniej średnicy) ulega rozszerzeniu w miejscu przewidywanej implantacji. Jest to zabieg bezbolesny i wymagający niezwykłej delikatności i precyzji chirurga implantologa.

 • rozszczepienie wyrostka zębodołowego (bone spliting procedure)

  Gdy szerokość wyrostka zębodołowego wynosi około 3 mm niemożliwe jest założenie implantów gdyż kość taka jest zbyt wąska aby zapewnić ich osteointegrację i stabilizację pierwotną. Przy prawidłowym wymiarze pionowym kości możliwe jest jednak rozszczepienie kości (rozwarstwienie wyrostka zębodołowego). Polega ona na wykonaniu delikatnego cięcia kości i jej rozszczepieniu. Używając specjalnego instrumentarium, oraz urządzenia piezosuregery czytaj więcej, w zmodyfikowaną kość można wszczepić implanty, a powstałe przestrzenie uzupełnić materiałem kościozastępczym.

 • przeszczepy kości autogenne (bloczki i wióry kostne)

  Niekiedy przed zabiegiem implantacji niezbędne jest zastosowanie metody polegającej na przeszczepieniu bloczka kostnego pobranego od Pacjenta (przeszczep autologiczny). Obecnie jest to metoda zalecana ze względu na biologiczną zgodność materiału, lepsze mechanizmy gojenia: osteokondukcja, osteogeneza i osteoindukcja. Miejscem dawczym jest bardzo często żuchwa lub w przypadku bardzo dużych ubytków kości - talerz kości biodrowej.

 • techniki łączone

  Każdy przypadek kliniczny jest inny, w zależności od sytuacji klinicznej dokonujemy wyboru odpowiedniej procedury chirurgicznej, którą często łączymy z innymi niezbędnymi zabiegami okołoimplantacyjnymi w zakresie tkanek twardych jaki i miękkich.

 • autologiczna membrana PRF- fibryna bogatopłytkowa

  Fibryna bogatopłytkowa (PRF) jest autogenną matrycą otrzymywaną z koncentratu płytek krwi pacjenta. W wyniku procedury pobrania i odwirowania w wirówce krwi pacjenta, w gabinecie bez potrzeby zlecania usługi na zewnątrz, otrzymywana jest matryca fibrynowa, która stymuluje gojenie, wzrost kości i tkanek miękkich. Pozyskana matryca jest bogata w leukocyty i naczyniowy czynnik wzrostu (VEGF – vascular endothelial growth factor).

  Czynniki PRF w postaci płynu, matryc, korków czy rozdrobnionej struktury stosuje się u pacjentów celem przyspieszania gojenia ran i odtwarzania (wzrost i różnicowanie) struktur tkankowych w trudnych anatomicznie rejonach jamy ustnej. Dodatkowo korzysta się z niego w technikach łączonych - wzbogacanie przeszczepów kostnych - w celu nasilenia osteogenezy (procesów kościotwórczych) i nasilenia regeneracji tkanek miękkich (np. dziąseł lub uszkodzonej błony śluzowej jamy ustnej). Fibryna jest najlepszym rusztowaniem, jeśli chodzi o inżynierię tkankową i powolne uwalnianie czynników wzrostu.

  Dowiedz się więcej o wirówce PRF Duo

copyright © 2015 www.interdental.radom.pl

ul. Kościuszki 6E, 26-600 Radom

projekt i wykonanie: www.zaginionestudio.pl